Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AARHUS BSS: Undervisningsteknik for ph.d.-studerende

Formål

Dette kursus introducerer og giver ph.d.-studerende redskaber til at planlægge og gennemføre undervisning på universitetet. Ph.d.-studerende, der deltager i kurset, lærer også at strukturere faglige oplæg/forelæsninger.   

Læringsmål

Målet er, at deltageren efter kurset er i stand til at:

 • redegøre for og bruge grundlæggende begreber inden for læring
 • tilrettelægge et undervisningsforløb eller en undervisningstime, hvor der er sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og eksamensformer og hvor grundlæggende læringsbegreber tilgodeses
 • bruge forskellige teknikker til at aktivere de studerende i og mellem timerne

 • strukturere et oplæg hensigtsmæssigt   

Indhold

Ph.d.-studerende får en kort introduktion til de væsentligste forudsætninger for læring. Deltagerne kommer til at arbejde med sammenhængen mellem indhold, læringsmål, undervisnings- og eksamensformer i et undervisningsforløb, samt teknikker og øvelser til at aktivere de studerende. I forhold til præsentationsteknik arbejdes der på kurset med effektive forberedelsesteknikker til mundtlige oplæg, anslag og afslutning.  

Supplerende info

Arbejdsformer og krav

Aktiv deltagelse

Kurset er baseret på aktiv deltagelse. Det er tilrettelagt så kursisterne via øvelser og eksempler på møderne og som forberedelse til møderne får indsigt i og erfaringer med universitetspædagogik og -formidling.

Forberedelse

Kursisterne skal afsætte tid til forberedelse forud for og imellem undervisningsgangene, svarende til 15 timer. To uger før første mødegang åbnes kursets Brightspace-side, hvor der er instruktioner til forberedelsen.

Krav

Forberedelse er et krav. Ved manglende forberedelse vil man ikke kunne deltage i møderne. Deltagelse i møderne er et krav for udstedelse af kursusbevis. 

Kurset består af 2 fysiske sessioner á i alt 9 timer + 15 timers forberedelse.

Den fysiske undervisning foregår på Campus Aarhus. Hvis omstændighederne forhindrer fysisk fremmøde for alle deltagere, gennemføres møderne online.

To uger før første mødegang åbnes kursets Brightspace-side, hvor der er instruktioner til forberedelsen. Kurset et kun for ph.d.-studerende ved Aarhus BSS.

Kursus forår 2022

Aarhus Universitet, Aarhus:

 • Dag 1: 1. februar, (9:00-14:00)*
 • Dag 2: 3. marts, (9:00-14:00)

* To uger før første mødegang åbnes kursets Brightspace-side, hvor der er instruktioner til forberedelse

Tilmeldingsfrist: 5. januar

Info

 • Sprog: Kurset afholdes på engelsk for dansk- og engelsktalende deltagere.  
 • Omfang: I alt ca. 30 timer fordelt på to kursusdage + ca. 20 timers forberedelse før, mellem og efter kursusdagene  
 • Format: 2 fysiske sessioner af i alt 10 timer + 20 timers forberedelse      
 • Kursusbevis: Tilsendes efter sidste kursusgang på baggrund af tilstrækkelig deltagelse  
 • Antal deltagere: Maks. 18
 • Lokation: Bygning 1918, lokale 129

Administrativ kontakt