Aarhus Universitets segl

AARHUS BSS: Undervisningsteknik for ph.d.-studerende

Formål

Dette kursus introducerer og giver ph.d.-studerende redskaber til at planlægge og gennemføre undervisning på universitetet. Ph.d.-studerende, der deltager i kurset, vil også blive bekendte med Educational Technology samt arbejde med at strukturere deres kurser i et Learning Management System (Brightspace).   

Læringsmål

Målet er, at deltageren efter kurset er i stand til at:

 • redegøre for og bruge grundlæggende begreber inden for læring
 • tilrettelægge et undervisningsforløb eller en undervisningstime, hvor der er sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og eksamensformer og hvor grundlæggende læringsbegreber tilgodeses
 • bruge forskellige teknikker til at aktivere de studerende i og mellem timerne

 • lave et grundlæggende kursusdesign i Brightspace

Indhold

Ph.d.-studerende får en kort introduktion til de væsentligste forudsætninger for læring. Deltagerne kommer til at arbejde med sammenhængen mellem indhold, læringsmål, undervisnings- og eksamensformer i et undervisningsforløb, samt teknikker og øvelser til at aktivere de studerende. Deltagerne vil blive præsenteret for principper for læringsdesign, analoge og digitale, både inden- og uden for klasseværelset.

Arbejdsformer og krav

Arbejdsmetoder

Kurset er organiseret, så deltagerne får indsigt og erfaring med universitetsundervisning og præsentationsteknik via øvelser og eksempler.

Aktiv deltagelse

Kurset er baseret på aktiv deltagelse. Det er tilrettelagt så kursisterne via øvelser og eksempler på møderne og som forberedelse til møderne får indsigt i og erfaringer med universitetspædagogik og -formidling.

Forberedelse

Kursisterne skal afsætte tid til forberedelse forud for og imellem undervisningsgangene, svarende til 15 timer. To uger før første mødegang åbnes kursets Brightspace-side, hvor der er instruktioner til forberedelsen.

Krav

Forberedelse er et krav. Ved manglende forberedelse vil man ikke kunne deltage i møderne. Deltagelse i møderne er et krav for udstedelse af kursusbevis. 

Kurset består af 2 fysiske sessioner á i alt 9 timer + 15 timers forberedelse.

Den fysiske undervisning foregår på Campus Aarhus. Hvis omstændighederne forhindrer fysisk fremmøde for alle deltagere, gennemføres møderne online.

To uger før første mødegang åbnes kursets Brightspace-side, hvor der er instruktioner til forberedelsen. Kurset et kun for ph.d.-studerende ved Aarhus BSS.

Tilmelding

Efterår 2023

Aarhus Universitet, Aarhus:

 • Dag 1: 7. september 2023, (9:00-14:00), bygning 1910, lokale 228
 • Dag 2: 21. september 2023, (9:00-14:00), bygning 1910, lokale 228

Info

 • Målgruppe: Ph.d.-studerende
 • Sprog: Kurset afholdes på engelsk for dansk- og engelsktalende deltagere.  
 • Omfang: I alt ca. 30 timer fordelt på to kursusdage + ca. 20 timers forberedelse før, mellem og efter kursusdagene  
 • Format: 2 fysiske sessioner af i alt 10 timer + 20 timers forberedelse      
 • Kursusbevis: Tilsendes efter sidste kursusgang på baggrund af tilstrækkelig deltagelse  
 • Antal deltagere: Maks. 30
 • Lokation: Bygning 1910, lokale 228

Kontakt

Administrativ kontakt