Aarhus Universitets segl

Onlinebaseret ingeniøruddannelse skaber nye muligheder for studerende

På AU’s ingeniøruddannelser i Herning har de studerende mulighed for at følge undervisningen enten fysisk eller online. Det kan nogle gange give udfordringer, men også nye muligheder, når et komplekst, fagligt område skal formidles digitalt.

På AU's ingeniøruddannelser i Herning er det muligt at følge undervisningen online. Derudover sikrer et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet, at de online studerende også tilbydes en gratis studieplads ved Innovest i Skjern. Foto: Paul Yonson
Per Lysgaard er lektor og viceinstitutleder for uddannelse ved Institut for Elektro- og Computerteknologi. Foto: Rógvi N. Johansen, AU Foto

Tilbage i 2016 åbnede Aarhus Universitet muligheden for, at studerende på Hernings ingeniøruddannelser kan følge undervisningen online, enten synkront eller asynkront. Det gælder uddannelserne til diplomingeniør i Elektronik og diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi, ligesom det gælder selve adgangskurset til ingeniøruddannelserne.

Antallet af studerende, der vælger at følge undervisningen online, er især steget efter coronanedlukningerne. Per Lysgaard, der er lektor og Viceinstitutleder for Uddannelse ved Institut for Elektro- og Computerteknologi på AU i Herning, vurderer, at omkring to tredjedele af de studerende, ved de seneste to optag, har valgt at følge undervisningen online, mens de resterende har valgt at følge den fysisk på campus. Det tegner et billede af, at der er stor efterspørgsel på det online alternativ.

Uddannelse med stor fleksibilitet

Formålet med det online uddannelsestilbud er blandt andet, at det skal være muligt for bosiddende uden for Herning at tage en af ingeniøruddannelserne. Derudover kan det være særligt attraktivt for kommende studerende, der har deltidsjob, har stiftet familie eller som af andre grunde ikke har mulighed for at møde fysisk op på en uddannelsesinstitution flere gange om ugen.

Per Lysgaard forklarer, at de studerende i starten af uddannelserne vælger én af tre muligheder:

  • Fysisk tilstedeværelse
  • Online og synkron deltagelse
  • Online og asynkron deltagelse

“Onlinemulighederne er populære. Vi har studerende fra Sjælland, Fyn, Nordjylland, Bornholm og sågar Singapore. Men hvis de studerende pludselig finder ud af, at de flytter til Herning, kan de sagtens skifte undervejs,” fortæller han.

“Onlinemulighederne betyder derudover, at de studerende kan have en sygedag uden at komme bagud. De kan skifte mellem at være på campus og online, lige som de ønsker. Det er attraktivt for mange,” fortsætter Per Lysgaard og understreger dermed uddannelsens fleksibilitet.

Online uddannelser kommer ikke uden udfordringer

Men der er både muligheder og udfordringer forbundet med at skabe en onlinebaseret uddannelse, og det har taget tid at udvikle et undervisningsunivers, der fungerer på tværs af alle tre spor.

“Den undervisningsform vi kender, er noget med en underviser, der stiller sig foran en tavle. Hvis vi bare streamede dét, ville det være ret kedeligt at følge. Vi blev hurtigt enige om, at det skulle vi ikke. I stedet kører vi ‘flipped learning’,” fortæller Per Lysgaard.

Flipped learning er centreret omkring aktiv læring, hvor konfrontationstimerne primært bruges til studentercentrerede aktiviteter, hvor underviseren kan understøtte og stilladsere læringen.

Der kan dog særligt opstå udfordringer for de studerende, som ikke har mulighed for at følge undervisningen i realtid, enten online eller fysisk, men som streamer den efterfølgende:

“Vi har udviklet et koncept, der fungerer supergodt for on-campus studerende og de online studerende, der følger undervisningen i realtid. Men for at det asynkrone spor skal fungere, skal de asynkront studerende selv finde sammen uden for undervisningen og løse de opgaver, de bliver stillet,” fortæller Per Lysgaard.

Det er dog en udfordring, som underviserteamet arbejder aktivt på at løse.

Et særligt tilbud til beboere i Ringkøbing-Skjern Kommune

For at facilitere samarbejdet mellem de studerende, der følger undervisningen online og asynkront, har studerende, der bor i Ringkøbing-Skjern Kommune, siden januar 2021 haft mulighed for at tage Hernings online ingeniøruddannelser med en række fordele.

Et nyt projektsamarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet betyder, at de online studerende i kommunen tilbydes en gratis studieplads i det nye studiecenter Innovest i Skjern. Her er der adgang til centrets faciliteter og laboratorier samt mulighed for at etablere et fællesskab med andre studerende fra lokalområdet.

Håbet er blandt andet, at de gratis studiepladser åbner for, at de studerende, der følger undervisningen asynkront og dermed er i samme situation, kan mødes og samarbejde om projekter og opgaver, eksempelvis efter arbejde.

Derudover tilbydes ingeniørstuderende i kommunen et studiejobsamarbejde med en lokal virksomhed allerede fra første semester.

På AU Engineerings hjemmeside kan du blandt andet læse mere om, hvad det indebærer at læse til ingeniør online, og hvad der tilbydes onlinestuderende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læringsteknologi i undervisningen

CED stiller en række læringsteknologier og digitale værktøjer til rådighed, der kan bruges til at understøtte blandt andet online undervisning. De forskellige teknologier har forskellige egenskaber og understøtter forskellige læringsmetoder.

Så hvis du har behov for pædagogisk sparring omkring brugen af læringsteknologi i undervisningen, står vi klar til at hjælpe med dette. Det kan være i forbindelse med anvendelsen af specifikke læringsteknologier i konkrete undervisningsaktiviteter eller i forbindelse med større redesign af kurser, hvor der ønskes en højere inddragelse af læringsteknologi. Kontakt vores sekretariat, så matcher vi dig med den rette konsulent.