Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

NAT og TECH: Science Teaching

Formål

Kursets formål er at udvikle din viden om undervisning og dine undervisningskompetencer. Kurset tilbyder vejledning, inspiration, og værktøjer til udvikling af din undervisningspraksis. 

Under kurset får du mulighed for at afprøve en række undervisningsværktøjer og teknikker inden du implementerer dem i din egen undervisning. 

Kurset adresserer både traditionel undervisning og onlineundervisning, og du får muligheden for at specialisere dig i de undervisningsmetoder, der er mest relevante for netop dit fag. 

Læringsmål

 • planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter der understøtter de studerendes læring i henhold til deres læringsmål.
 • anvende værktøjer til klasserumsledelse der motiverer de studerende til aktiv forberedelse og deltagelse.
 • bruge effektiv feedback til at vurdere og støtte de studerendes læring.
 • identificere og evaluere løsninger på udfordringer i din egen undervisning.
 • bruge kollegial observation og feedback til at udvikle din egen undervisningspraksis.
 • udvikle præsentationer rettet mod et bestemt publikum.    

Indhold

Kurset tager fat på undervisning på universitetsniveau og dækker alle former for undervisning, der er relevant på Science and Technology, som for eksempel holdundervisning/teoretiske øvelser (TØ), laboratorieøvelser (LØ), forelæsninger, fjernundervisningopsøgende arbejde og ekskursioner. 

Kurset fokuserer på følgende temaer:

 1. Læringsteori.
 2. Planlægning af undervisningsaktiviteter efter læringsmål.
 3. Evaluering og feedback til læring.
 4. Klasserumsledelse der fremmer aktiv forberedelse til og deltagelse i undervisningen.
 5. Præsentationsteknik.
 6. Metoder til udvikling af egen undervisning, herunder kollegial observation og feedback.  

Supplerende info

 • Kursets format er en blanding af lektioner, gruppe- og plenumdiskussioner, mindre læringsaktiviter, gruppearbejde, individuelle opgaver og undervisning/observation af peers.
 • Undervisning er en kombination af fysisk og online undervisning.     
 • Der er no show fee: deltagere der har tilmeldt sig kurset og ikke dukker op eller afmelder sig kurset efter tilmeldingsdeadline, pålægges et gebyr på 1.200 kr. (prisen for 1 ECTS).

Forudsætninger for deltagelse

 • Deltagere skal være ph.d.-studerende på Aarhus Universitet, som underviser.
 • Kurset er obligatorisk for alle nye ph.d.-studerende, som har startet deres ph.d.-uddannelse d. 1. oktober 2015 eller senere og som har undervisning som en del af deres ansættelse. 

Kurserne i Ph.d.-supervision ved Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences er på engelsk og udbydes af Centre for Educational Development og Graduate School of Natural Sciences og Graduate School of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

For fuld kursusbeskrivelse, datoer og tilmelding, se kursuskataloger hos Graduate School of Natural Sciences og Graduate School of Technical Sciences.

Tilmelding

Kursusdage:

 • 21. september 2021
 • 5. oktober 2021
 • 16. december 2021

I perioden 24. august-7. september er der ca. 8 timers online arbejde, som kan planlægges fleksibelt (asynkront)

For fuld kursusbeskrivelse, datoer og tilmelding, se kursuskalenderen hos Graduate School of Natural Sciences og Graduate School of Technical Sciences.

Info

 • ECTS: 3
 • Sprog: engelsk   
 • Omfang: 3 online sessioner af i alt 15 timer og tre obligatoriske kursusdage + forberedelse.
 • Antal deltagere: maks. 72

Kontakt