Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

NAT og TECH: Brightspace Course Refresh

Formål

Workshoppens formål er at give indsigt i og følge op på effekten af dit kursusdesign på basis af tilgængelig evidens og erfaringer, herunder om brugen af Brightspace eller Blackboard, dele erfaringer, tips og tricks med kolleger samt evt. lægge en plan for den videre udvikling af læringsdesignet og dertilhørende support.

Læringsmål

 • at diskutere og dele erfaringer med kolleger om Educational IT i undervisningen på basis af aktuelt, redesignet kursus
 • at vurdere effekten og bæredygtigheden af eget læringsdesign på basis af tilgængelig evidens og Learning Design efficiency-metoden
 • at identificere tekniske og pædagogiske udviklingsmuligheder for eget læringsdesign 

Indhold

Overordnet dagsorden for workshoppen:

 • Deling af erfaringer og inspiration af andre, herunder de bedste og mest udfordrende Educational IT-erfaringer på dit kursus 
 • Oplæg om bæredygtig undervisning med Educational IT, inkl. Brightspace/Blackboard.
 • Deling og diskussion af selvevalueringer samt peer-feedback
 • Individuel rådgivning og planlægning samt opfølgning og support (senere, efter aftale)

Forud for workshoppen vil du blive bedt om at reflektere over og selv-evaluere dit kursusdesign. Du vil få de data CED evt. måtte kunne fremskaffe fra fx Brightspace og Blackboard, dine egne tidligere designmålsætninger (fx Kvalitetspyramiden, AU Course Transformation o lign.) og evt. kursusevaluering. Hensigten er at finde steder, hvor dit kursusdesign kan videreudvikles og dets effekt kan optimeres samt at diskutere eventuelle barrierer. Selv-evalueringen gøres i ugen op til workshoppen, og der kan efter ønske aftales et opfølgningsmøde og/eller teknisk assistance til videreudviklingen.

Supplerende info

På trods af workshoppens navn, henvender den sig til alle Nat- og Tech-undervisere, der tidligere har redesignet og implementeret deres kursus vha. Educational IT på Blackboard eller Brightspace og/eller har deltaget i ST-/Nat-/Techs Learning Design-workshops.

Undervisere kan med fordel invitere medundervisere fra samme kursus eller studie til workshoppen.

Undervisere, der endnu ikke har redesignet og implementeret et kursus ved hjælp af Educational IT eller deltaget i ST/Nat og Techs Learning Design-workshops, henvises til Brightspace Course Designer-workshoppen.

Undervisere og andre ansatte med særlig interesse i Brightspaces funktionalitet, kursusstruktur og tekniske detaljer henvises til “Brightspace Basic”-workshoppen eller Brightspacesupporten.

Tilmelding

 • Dato følger snarest

Info

 • Målgruppe: Natural Sciences og Technical Sciences
 • Omfang:  3 timer + forberedelse + eventuel opfølgende vejledning eller teknisk support (efter ønske)  
 • Format: Online-workshop
 • Medbring: Refleksioner over og eventuelt evidens for effekten af dit læringsdesign/redesign.    
 • Kapacitet: Min. 5, maks. 12
 • Forudsætninger for deltagelse: Workshoppen er målrettet undervisere, og den forudsætter tidligere redesign og implementering af educational IT i egen undervisning, deltagelse i ST/Nat-Techs Learning Design-workshops eller deltagelse i Brightspace Course Designer-workshoppen.
 • Sprog: Workshoppen afholdes enten på dansk eller engelsk efter behov.

Mikkel Godsk

Undervisningsudvikler