Aarhus Universitets segl

Innovations- og entreprenørskabsundervisning

Formål

Kursets overordnede formål er at styrke din forståelse af, hvad undervisning i innovation og entreprenørskab (I&E) er og kan være i egen organisation, herunder hvordan I&E hænger sammen med værdiskabelse både for individ, organisationer og samfund.

Der er fokus på, at deltagerne opnår en øget indsigt i og bevidsthed om, hvordan I&E-elementer kan indlejres i undervisningen og ikke mindst afdække, hvor sådanne elementer allerede er indlejret i undervisningen.

På kurset får du indblik i de herskende positioner, traditioner og kulturer inden for I&E-uddannelse, og du arbejder med centrale begreber. Målet er herigennem at nuancere forståelsen af I&E-undervisning, og kvalificere faglige diskussioner og beslutninger i undervisningssammenhænge. Således klædes du på til at træffe valg og gennemføre målrettet og virkningsfuld I&E undervisning og uddannelse.

Læringsmål

Deltagerne opnår viden der kan sætte dem i stand til at:

 • diskutere innovations- og entreprenørskabsprocesser i undervisning og uddannelse.
 • vurdere fordele og ulemper ved forskellige undervisnings- og vejledningsformer med henblik på at vælge egen didaktiske metode.
 • forklare og diskutere universitetets rolle og selvforståelse på I&E området i lys af områdets historiske og politiske udvikling i uddannelsesverdenen med henblik på at identificere de relevante overvejelser på egen uddannelsesinstitution.
 • diskutere forskellige uddannelsesmæssige rationaler for værdiskabelse inden for I&E.

Færdigheder i at:

 • forbedre uddannelsesdesign og tilgange til uddannelsesudvikling.
 • arbejde kvalificeret med læringsmål, alignment og progression i uddannelse og undervisning inden for I&E-feltet.
 • diskutere værdiskabelse i teori og praksis i forhold til egen uddannelses- og kursussammenhæng.
 • gentænke og evaluere de anvendte prøveformer.

Kompetencer til at:

 • arbejde med innovations- og entreprenørskabsprocesser i relation til uddannelse og undervisning i Higher Education.
 • understøtte hensigtsmæssige underviser- og studenterroller i egen praksis
 • reflektere over I&E-undervisningens værdiskabende bidrag i en institutionel og samfundsmæssig kontekst.
 • deltage i faglige og kollegiale netværk samt diskussioner inden for feltet af praksisnær undervisning og I&E. 

Indhold

 • Kernebegreber inden for I&E
 • Strategisk arbejde med I&E på forskellige niveauer af institutionen
 • Universitetets politiske rolle gennem tiden, set i relation til I&E’s indtog i uddannelsesverdenen
 • Curriculumudvikling med fokus på integration af I & E, herunder allignment
 • Didaktik i E&I-undervisningen herunder: innovative processer, entreprenøriel refleksion, underviser- og studenterroller
 • Værdiskabelse

Tilmelding

Kurset gennemføres med online sessioner mandage 13:15-15:15 med start den 27. februar og løbende frem til kursets afslutning – dog undtaget den 3. og 10. april grundet påske.

Der afholdes en hel dag med fysisk fremmøde i Odense mandag den 13. marts kl. 9:30-15:00. Kurset afsluttes den 22. maj kl. 12:00-15:15.

Der bliver en online follow-up session efter nærmere aftale.

Info

 • Målgruppe: Ph.d.-studerende, DVIP, adjunkter, postdocs og senior VIP
 • Sprog: Kurset afvikles på dansk, men der er mulighed for at lave en arbejdsgruppe, som taler engelsk, hvis der er flere deltagere, som ønsker det.
 • Omfang: 56 timer, heraf 28 timer som online/fysisk undervisning og 28 timer til forberedelse (modsvarende 2 ECTS)
 • Antal deltagere: Min. 16, maks. 24
 • Kursusbevis: Udstedes på baggrund af tilfredsstillende deltagelse.

Kursusleder

Kursusadministration