Aarhus Universitets segl

HEALTH: Kvalitativ fænomenologisk analyse

Formål

Introducere de studerende til en forståelse af det videnskabsteoretiske grundlag, der lægger til grund for den analytiske proces i kvalitativ forskning eksemplificeret ved fænomenologiske tilgange.

De studerende vil være i stand til at anvende relevante analytiske tilgange og til at træffe velinformerede valg i forbindelse med kvalitativ forskning.

Fokus vil være på fænomenologiske tilgange til kvalitativ sundhedsforskning, men flere spørgsmål vil kunne generaliseres til kvalitativ forskning mere bredt.

Læringsmål

Efter kurset vil den ph.d.-studerende være i stand til at:

 • Kritisk vurdere litteratur og praksis inden for forskning i kvalitativ forskning med fokus på fænomenologi.
 • Udarbejde eller forbedre et empirisk forskningsprojekt med reference til relevant kvalitativ forskningslitteratur
 • Analysere egne data ud fra et fænomenologisk perspektiv og diskutere valg og overvejelser.
 • Beskrive en plan for analyse af egne kvalitative data.
 • Sammenligne styrker og svagheder ved forskellige tilgange til at arbejde empirisk (eksempelvis en empirisk fænomenologisk versus hermeneutisk-fænomenologisk analyse).

Indhold

Kurset vil introducere til kvalitativ forskning som trækker på fænomenologien. De præsenterede analytiske tilgange vil tjene som teoretiske introduktioner til kvalitativ forskning og eksemplificere, at analyse af kvalitative data er en proces, der på forskellige stadier involverer flere niveauer af teori, metoder og empirisk materiale.

Information om deltagelse

Deltagelse i kurset er gratis for:

 • Ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende og Research Honours Programme-studerende fra Aarhus Universitet
 • Ph.d.-studerende der er tilmeldt partneruniversiteter i NorDoc-samarbejdet
 • Ph.d.-studerende fra andre institutioner i markedsaftalen for ph.d.-kurser

Tilmelding

Forår 2023

Kursusdatoer:

 • 2. februar 2023 09:00 - 15:00
 • 9. februar 2023 09:00 - 15:00
 • 16. februar 2023 09:00 - 15:00
 • 31. marts 2023 08:00 - 17:00
  Tilmeldingsfrist: 4. januar 2023

For den fulde kursusbeskrivelse, datoer og tilmelding, se venligst kursuskalenderen for Graduate School of Health.

Info

 • Målgruppe: Ph.d.-studerende
 • ECTS: 2
 • Sprog: Engelsk
 • Varighed: 4 kursusdage + forberedelse
 • Kursusbevis: ved tilfredsstillende deltagelse
 • Antal deltagere: Min. 14, maks. 20

Administrativ kontakt