Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ARTS: Litteratursøgning og referencehåndtering på AU Library

Formål

Kurset henvender sig til ph.d.-studerende på Arts, og forløber over to kursusdage. På første kursusdag vil der være oplæg med særligt fokus på litteratursøgning og literature review. På anden kursusdag vil der være introduktioner til Pure og ophavsret i forbindelse med forskning, publikation og undervisning samt mulighed for at vælge ét workshop-forløb blandt følgende: Tekst-mining, Nvivo, Endnote, datamanagement samt litteratursøgning.    

Læringsmål

 • Kurset sætter den ph.d.-studerende i stand til at foretage systematiske litteratursøgninger i fagligt relevante bibliotekssystemer, databaser og øvrige kilder.
 • Introduktion til reflekteret og genrebevist tilgang til processerne bag og produktion af litterature review/ forskningsoversigt.
 • Introduktion til ORCID og PURE.
 • Solid indføring i strategier og ophavsretlige aspekter af open access, forskning, publikation og undervisning.
 • Introduktion til best practice for anti-plagiat.
 • Valgfri fordybelse i workhop-forløb om digitale informationsanalyse redskaber og referencehåndteringsværktøj: Data Management, Nvivo, Text Mining eller EndNote.

Indhold

Første dag:

 • Bliv skarp på litterature review/ forskningsoversigt – oplæg og øvelser.
 • Systematisk litteratursøgning i informationsvidenskabeligt lys – oplæg og diskussion.
 • Systematisk litteratursøgning i praksis: Workshop med udgangspunkt i egne ph.d.-projekter.

Anden dag:

 • Kom i gang med ORCID og PURE.
 • Ophavsret og publikationsstrategier for ph.d.’ere. Sådan får du styr på regler og rettigheder i forbindelse med ph.d.-projektet, publikation og undervisning. Særlig fokus: kunstværker i afhandlinger. Oplæg, øvelser og spørgsmål.
 • Styr uden om plagiatfælderne. Oplæg og øvelser.
 • 3 timers workshop. Fem spor, deltagerne vælger ét. Vælg mellem: Data Management, NVIVO, Text Mining, EndNote eller Litteratursøgning i dialog med bibliotekets eksperter.

Supplerende info

Kurset henvender sig til ph.d.-studerende på Arts.

På kurset vil man møde en bred palet af formater fra oplæg, øvelser, diskussioner til workshops. Til kurset vil der blive tilknyttet et BrightSpace-rum. Her vil kursusarrangørerne lægge et mere deltaljeret program samt artikler og opgaver ud til kursisterne.

Kurset afholdes på Det Kgl. Bibliotek, Victor Albecks Vej 1 (Bogtårnet).

Datoer: tirsdag den 28. september og onsdag den 6. oktober 2021, kl. 10-16. Lokale: Møde 4, kælderen.

Kurset foregår på dansk.

Medbring din computer.

Program

Dag 1 – tirsdag den 28. september 2021

Lokale: Det Kgl. Bibliotek, Victor Albecks Vej 1 (Bogtårnet), Aarhus, lokale: møde 4, kælderen

Kl. 10:15-10:30 Introduktion, program og gensidig præsentation

Kl. 10:30 -12.30 Literature review and you ph.d.-thesis

Workshop om genren ‘forskningsoversigt’ og hvordan man skaber gode sammenhænge mellem ens forskningsspørgsmål og eksisterende forskningslitteratur i en ph.d.-afhandling. Præsenteret på let forståeligt engelsk af Stacey Cozart, Center for Educational Development, AU. Øvelser, spørgsmål og diskussion foregår på dansk.

Kl. 12:30-13:00 Frokost

Kl. 13:00-14:00 Hvor systematisk skal min systematiske litteratursøgning være?

Refleksioner over spændingsfeltet mellem systematisk reviews og strukturerede søgninger, når man er ARTS-forsker. Oplæg og øvelser ved informationsspecialist Lars Jakob Jensen AU Library ARTS

Kl. 14:00-15:00 Usystematisk litteratursøgning og andre planer der holder

Hvordan arbejder du bevidst med litteratursøgning gennem hele dit ph.d.-forløb. Tips, tricks og fornuftige råd til processen. Oplæg og øvelser ved Seniorforsker, ph.d. Lotte Thyrring Andersen og informationsspecialist Steen Hammershøy, Det Kongelige Bibliotek, AU Library ARTS

Kl. 15:00-15:30 Vedr. workshops på kursets 2. dag. – præsentation og valg.

NB. I forbindelse med samtlige indslag vil der være indlagt pauser

 

Dag 2 – onsdag den 6. oktober 2021

Lokale: Det Kgl. Bibliotek, Victor Albecks Vej 1 (Bogtårnet), Aarhus, lokale: møde 4, kælderen

Kl. 10:15-10:30 Dagens program

Kl. 10:30-11:00 ORCID og Pure

Hands on-introduktion til to væsentlige redskaber, når du skal i gang med at publicere din forskning. Ved informationsspecialist Mette Colding og specialkonsulent Henrik Skadhauge Clausen, begge Det Kongelige Bibliotek, AU Library

Kl. 11:00-11:15 Pause

Kl. 11:15-12:15 Ophavsret når du publicerer, underviser og skriver ph.d.-afhandling

Må, må-ikke, kan, skal, bør? Overblik over de vigtigste ophavsretlige emner, du skal være opmærksom på, når du passer dit arbejde som ph.d.-studerende. Gode råd og varme anbefalinger til alle, der ikke har juridiske forkundskaber. Særligt fokus på AU ARTS nye antiplagiat-tiltag. Ved forskningsbibliotekar, ph.d. Janne Lytoft Simonsen og informationsspecialist Steen Hammershøy, begge Det Kongelige Bibliotek, AU Library.

Kl. 12:15-13:00 Frokost

Kl. 13:00-16:00 Tretimers workshop i ét selvvalgt emne

(præsentation af emnerne og valg af den konkrete workshop sker på 1. kursusdag).

Datamanagement. Ved bibliotekar Katrine Davidsen Dyring, Det Kongelige Bibliotek, AU Library

ARTS og informationsspecialist Solveig Sandal Johnsen, Det Kongelige Bibliotek, AU Library BSS.

NVIVO ved informationsspecialist Lars Jakob Jensen, Det Kongelige Bibliotek, AU Library ARTS

Tekstmining ved informationsspecialist Max Odsbjerg Pedersen, Det Kongelige Bibliotek, AU Library ARTS

EndNote – digital referencehåndtering, ved informationsspecialist Det Kongelige Bibliotek, Lise Fauset, AU Library ARTS

Akademisk litteratursøgning i praksis ved Seniorforsker, ph.d. Lotte Thyrring Andersen og informationsspecialist Steen Hammershøy, begge Det Kongelige Bibliotek, AU Library ARTS

Tilmelding

 • Dag 1: tirsdag d. 28. september 2021 kl. 10.00-16.00
 • Dag 2: onsdag d. 6. oktober 2021 kl. 10.00-16.00

Tilmeldingsfrist: 10. september 2021

Info

 • ECTS: 1
 • Sprog: Dansk
 • Varighed: 2 dage af 7,4 timer    
 • Tidspunkt: 28. september og 6. oktober 2021
 • Sted: Det Kgl. Bibliotek, Victor Albecks Vej 1 (Bogtårnet), Aarhus, lokale: møde 4, kælderen
 • Antal deltagere: Min. 3
 • Kursusbevis tilsendes efter sidste kursusgang på baggrund af tilstrækkelig deltagelse.